Ένα αξιόλογο λαογραφικό μουσείο από τα πρώτα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα και που αποτέλεσε πρότυπο και για την δημιουργία λαογραφικών μουσείων και σε άλλες περιοχές. Το μουσείο που λειτουργεί στο παλιό αρχοντικό της οικογένειας Φαλτάϊτς -που προέρχεται από τη γενιά των Φαλταγηδών, η οποία έχει τις ρίζες της στην προβυζαντινή ακόμα περίοδο, όπως δηλώνει το αρχέτυπο επίθετο Φάλταγης, που σημαίνει ο Ταγός της Φυλής- ιδρύθηκε το 1964 για να κρατηθεί ζωντανή η σκυριανή παράδοση. Μέσα από το εκθέματα του μουσείου θα παρακολουθήσετε την πορεία των Σκυριανών από την μεταβυζαντινή έως την σύγχρονη εποχή.